Мета курсу полягає у забезпеченні здобувачів знаннями та уміннями збору, систематизації та аналізу інформації з використанням сучасних методів обробки даних та програмно-інструментальних засобів, формування у студентів умінь та навичок застосування комп'ютерних технологій для аналізу процесів та прийняття рішень про методи їх обробки.