)» формує у студентів практичні навички використання іноземної мови у різноманітних ситуаціях професійної реальності, а також розвиває їх здатність до застосування набутих знань, умінь та навичок у професійно-мовленнєвій діяльності та соціальній міжособистісній комунікації як в Україні, так і за її межами.