У » поглиблюються знання і вдосконалюються навички самос­тійної підготовки доповідей та прилюдних виступів, розширюється кругозір здобувачів із пос­тановки сучасних прикладних задач та методів їх розв’язування математичними засобами та з допомогою комп’ютерного моделювання. Будуть заслухані доповіді запрошених фахівців із математичного моделювання та сучасних технологій програмування, на яких здобувачі зможуть отримати відповіді на цікаві для них питання, стати учасником дискусії при обговоренні доповіді. Також  на семінарі будуть заслухані доповіді здобувачів за матеріалами їх дипломних робіт.