Метою курсу є формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь вирощування сільськогосподарських культур на насіння.

У результаті вивчення курсу студент знатиме:
- стратегію розвитку ринку насінництва польових та культур закритого ґрунту в Україні та світі;
- законодавство в сфері насінництва та розсадництва;
технології вирощування основних сільськогосподарських культур на насіння: від підготовки ґрунту до процедур його зберігання;
- механізми оцінки посівної якості насіння та розсади сільськогосподарських культур;
- зональні особливості вирощування основних культур на насіння та сортової агротехніки.

Студент вмітиме:
- формувати агротехнологічні процедури отримання якісного насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур;
- оцінювати якість насіннєвого матеріалу основних польових та культур закритого ґрунту;
- додержуватися технологічних і методичних вимог у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного матеріалу.