Мета навчальної дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у виробничих підрозділах, що здійснюють нормування викидів в атмосферу, скидів у водотоки та водойми забруднюючих речовин, обсягів утворення та розміщення відходів виробництва і споживання, нормування в сфері охорони надр, охорони та використання лісового фонду, охорони та використання природно-заповідного фонду.