Метою навчальної дисципліни  проблеми стійкого розвитку є вивчення теоретичних та прикладних аспектів переходу суспільства на модель стійкого розвитку на глобальному, міжнаціональному, національному, регіональному та локальному рівнях.