Майбутнім фахівцям, які навчаються за спеціальністю "Менеджмент туристичної індустрії" необхідно вміти досконало застосовувати сучасні інформаційні технології, зокрема, геоінформаційні, для розвʼязання типових завдань управління.

ГІС-технології у менеджменті – це навчальна дисципліна, які надає необхідні туристичному менеджеру базові знання з геоінформаційних технологій, забезпечує його важливими уміннями та навичками їхнього застування у практиці менеджменту.