Навчальна дисципліна «Організація лісогосподарського виробництва» належить до переліку обов’язкових компонентів ОП з циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» на третьому році навчання (сьомий семестр) за скороченою формою. Вона вивчається для якісної підготовки фахівців середньої ланки управління та формування у студентів знань та умінь забезпечувати раціональне ведення лісового господарства, організовувати роботу по відновленню, охороні та комплексному використанню лісових ресурсів; застосовувати сучасні методи ведення лісового господарства; організовувати виробничі процеси, підвищення кваліфікації працівників; планувати виробничу діяльність; організовувати первинний облік і складати звітність, вести технічну документацію; аналізувати виробничу діяльність, виявляти резерви лісогосподарського виробництва, організовувати їх використання; приймати управлінські рішення і організовувати їх виконання.

систематизованим комплексом знань про загальні принципи, форми та методи організації виробництва на підприємствах лісової галузі; формувати спеціальні аспекти з організації лісогосподарського виробництва, необхідних для практичної управлінської діяльності.