Навчальна дисципліна для студентів 5 курсу спеціальності "Біологія" рівня вищої освіти другого (магістерського). Загальна кількість годин - 90, кредитів - 3,0. Лекційних годин - 20, семінарських -4. Форма підсумкового контролю - іспит.

Викладач - Літвіненко Світлана Григорівна, к.б.н., доц. кафедри ботаніки, лісового і садово-паркового господарства