Мета дисципліни "Механізація лісогосподарських робіт" полягає у вивченні агротехнічних вимог щодо виконання окремих заходів, загальної будови, технологічного процесу роботи машин і знарядь та умов їх застосування в лісовому господарстві. Загальна кількість годин - 120, з них: лекції - 15, практичні заняття - 30.