Викладання цієї дисципліни має на меті ознайомити студентів з основами теорії ймовірностей і математичної статистики, необхідних для розв’язування багатьох теоретичних і практичних економічних задач; розвинути логічне мислення, вміння самостійно аналізувати та здійснювати  математичні дослідження прикладних питань