Навчальна дисципліна «Психологія»  спрямована на формування конгруентної особистості в умовах професійної реальності.