яткознавства важливе місце належить культурній антропології, зокрема, культурній антропології Європи – дисципліні, що вивчає етнічні процеси в європейських країнах. Предметом її вивчення є народи і етнічні культури Європи в процесі їхнього історичного розвитку.