Призначення - наслідування інформаційних потоків в соціально-економічних системах, прогнозування їх поведінки, оцінювання і побудова моделей різного рівня