Є обов'язковою  навчальною дисципліною  для студентів спеціальності 205 - Лісове господарство та  вибірковою для  студентів спеціальності  Біологія.

Загальна кількість годин - 180, кредитів - 6

З них для студентів спеціальності Біологія лекцій - 12 год., лабораторних 22  год. 

Для студентів спеціальності Лісове господарство лекцій 20 год., лабораторних 40 год.,, самостійна робота – 120 год.


Короткий опис навчальної дисципліни:

Мета: вивчення хворої рослини, патологічного процесу і симптомів хвороб, спричинених грибами, бактеріями, вірусами та іншими патогенними організмами; з’ясування причин захворювань і поширення хвороб рослин, встановлення ролі екологічних факторів у розвитку хвороб, вивчення шкідливості рослинних хвороб, побудова системи заходів профілактики і боротьби з хворобами рослин; набуття навичок діагностики хвороб рослин за комплексом симптомів.

Завдання: набуття студентами знань про основні інфекційні та неінфекційні хвороби рослин, збудників та умови їхнього розвитку у рослинному організмі; симптоми хвороб; методи профілактики і боротьби із хворобами культивованих та дикорослих та культивованих деревних рослин.