Навчальний курс “Рицарсько-чернечі ордени в Середньовіччі” закладає базу для розуміння історичних реалій, пов’язаних з процесами виникнення та розвитку мілітарно-релігійної інституції папства – рицарсько-чернечих або духовно-рицарських орденів, готує до сприйняття інших історичних дисциплін та галузей, які охоплюють проблематику, пов’язану з епохою Хрестових походів і реаліями західноєвропейського середньовічного соціуму, формує широку наукову ерудицію студентів.