Обернене перетворення Фур’є таке:

gαt;xF-1e-t1+σ2α2t;x=12π-+e-ixσ+t1+σ2α2dσ,   t>0, xR, α>0.

Функція gαt;x залежить від t, тому її графік бажано протестувати хоча б при кількох пробних значеннях цієї змінної: gαtj;x,  tj0;2.

Необхідно з’ясувати, при яких α ця функція додатна.